KVALITA VODY

Vzhledem k udělené výjimce od Plzeňského kraje kvůli krmení ryb provádíme pravidelné rozbory kvality vody. Jejich výsledky jsou zpracovány formou grafu. Podle níže uvedeného vysvětlení je vidět, že kvalita vody v rybníku je velmi dobrá.

 

 

 

třídy jakosti vody

třídy jakosti vody

 Význam měřených hodnot:
BSK5 je ukazatel, udávající množství rozpuštěného kyslíku, spotřebovaného k biochemické oxidaci látek ve vodě za dobu 5 dnů při teplotě 20°C. Ukazatel vyjadřuje celkový obsah biologicky rozložitelných organických látek ve vodě recipientu (Pitter, 1999). Biologicky rozložitelné organické znečištění, vyjádřené ukazatelem BSK5, představují zejména splaškové vody z komunálních odpadů, odpady ze živočišné zemědělské výroby a rovněž některé průmyslové odpadní vody.
Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) představuje komplexní ukazatel veškerého organického znečištění, bez ohledu na to, zda jde o látky biologicky rozložitelné či nikoliv. Odráží zejména znečištění z oblasti průmyslu, v jehož odpadních vodách se často vyskytují rezistentní organické látky, stejně jako znečištění z komunální sféry, kde kromě biochemicky rozložitelných látek nacházíme rovněž specifické organické látky, jako tenzidy, detergenty, ropné látky aj. CHSK představují dvě metody, používající odlišné oxidační činidlo – manganistan draselný (CHSKMn) nebo dichroman (CHSKCr).
Poměr hodnot koncentrací BSK a CHSK je užitečná pomůcka, která indikuje biochemickou rozložitelnost organických látek v odpadních vodách. Čím vyšší je poměr BSK/CHSK, tím je ve vzorku vody více biologicky rozložitelných látek a ukazuje na možnosti bilogické odbouratelnosti organického znečištění (Pitter, 1999).
Nerozpuštěné organické látky mohou být biologicky rozložitelné – například škrob nebo bakterie, nebo biologicky nerozložitelné – například většina plastů. Také se dají dělit na usaditelné a neusaditelné. Anorganické nerozpuštěné látky jsou usaditelné – například písek, nebo neusaditelné – obvykle různé koloidní částice, například hydratované oxidy železa.

 

 

 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat